Informace o nás

PBS Plzeň vznikl na podzim roku 2015. U jeho založení stála skupina nadšenců z řad současných i bývalých policistů, kteří se chtěli společně věnovat bowlingu na výkonnostní, sportovní i rekreační úrovni. Naším cílem je pomoci i ostatním poznat krásy tohoto sportovního odvětví a pomoci vytvářet podmínky pro rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví a psychické regenerace.

Jsme členem UNITOP ČR. Naši členové startují v celé řadě individuálních i týmových bowlingových soutěží (ABL, Mistrovství UNITOP, VC UNITOP, Notapík apod.) V závislosti na materiálních možnostech rovněž pořádáme zejména bowlingové soutěže na místní, regionální, celorepublikové i mezinárodní úrovni.

Práva a povinnosti členů a další důležité informace o PBS Plzeň jsou uvedeny ve Stanovách, které jsou k dispozici níže. S ohledem ke složení naší členské základny budou na webových stránkách uveřejňovány pouze základní informace.

Výbor PBS Plzeň stanovil výši ročních členských poplatků takto:

  • policisté a zaměstnanci PČR a MV          100,- Kč
  • děti do 15 let věku                                  500,- Kč
  • ostatní                                                     1.000,- Kč

 

Foto_Bowlithon 2016_červen