Vítejte na webových stránkách PBS Plzeň

PBS Plzeň je sdružení členů, kterými mohou být fyzické osoby, právnické osoby nebo jiné sportovní spolky. Naší hlavní činností je uspokojování a ochrana zájmů členů. Zájmy členů PBS Plzeň pak jsou zejména rozvoj tělesné zdatnosti, zdraví a psychická regenerace příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra.

S ohledem k výše uvedeným skutečnostem jsou našimi členy převážně příslušníci a zaměstnanci Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra a také bývalí příslušníci nebo zaměstnanci Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra a jejich rodinní příslušníci.

Naše činnost spočívá zejména v pořádání nebo spolupořádání sportovních soutěží na místní, celorepublikové i mezinárodní úrovni a pořádání tělovýchovných a sportovních aktivit, zájezdů nebo společenských akcí.